Skip to content

تپ اختر ها (PULSAR)

پارس دانش: تپ اخترها ستاره‌های نوترونی چرخانی هستند که با سرعت بسیار زیادی دوران می‌کنند و تک موج های  مداومی از انرژی تابشی به همراه خطوط میدان مغناطیسی قوی را از خود منتشر می‌کنند. برخی از تپ‌اخترها نیز پرتوهای ایکس تابش می‌کنند. ستاره‌های نوترونی در حقیقت بقایای هستهٔ ستارهٔ منفجر شده‌ای هستند که حجم کوچک و چگالی بسیار بالایی دارند. برای نمونه تپ‌اختری به قطر ۲۰ کیلومتر ۱٫۵ برابر جرم خورشید را در خود جای داده‌است.

مراحل تحول یک ستاره و تشکیل ستاره نوترونی

اگر جرم هسته به جا مانده از انفجار ستاره ، بین ۱٫۴ تا ۳ برابر جرم  خورشید باشد جاذبه، آن را  متراکم می‌کند تا این که پروتونها و الکترونها برای تشکیل نوترونها به یکدیگر فشرده شوند. این نوع شیء آسمانی ستاره نوترونی نامیده می‌شود. وقتی که شعاع ستاره‌ا به  ۱۰ کیلومتر رسید ، انقباضش متوقف می‌شود..

.

تپ اختر یک ستاره نوترونی چرخشی سریع است که انرژی را به صورت ضربانی می‌پراکند. دلیل نامیده شدن آنها به علت انتشار ضربانی آنهاست .در چنین شرایط نامساعدی وجود سیاره ای پیرامون این ستاره ها نا محتمل است . و هر سیاره ای که در آن نزدیکی باشد منفجر می شود .این ستاره ها از ۵۰ تا حدود ۴۵۰۰۰ دور در دقیقه می چرخندومواد و اشعه های خطرناکی را به فضا گسیل میکنند از این نوع ستاره ها برای اندازه گیری مسافت کهکشانها استفاده می شود.

مشخصات فیزیکی دیگر پولسار ها

گرانش  حدود ۲۰۰ میلیارد برابر گرانش زمین

میدان مغناطیسی :از ۱۰۰ میلیون تا ۱۰۰۰ تریلیون (ده به توان ۱۵)برابر میدان زمین

دمای سطحی  : تا ۶۰۰ هزار درجه ی کلوین

جرم: :هر سانتی متر مکعب حدود ۶۰۰ میلیون تن است.،اگر کره زمین را در مکعب به ابعاد  ۸۰۰ متر فشرده کنیم به این چگالی می رسیم

تعداد: حدود ۱۰۰ میلیون ستاره ی نوترونی در کهکشان راه شیری وجود دارد

سریع ترین پولسار ۷۱۶ دور در ثانیه می چرخد

ستارگان نوترونی میدان مغناطیسی خیلی قوی (میلیاردها برابر شدیدتر از میدان مغناطیسی زمین) دارند.چرخش سریع این نوع ستارۀ نوترونی باعث تشکیل شدن میدان الکترومغناطیس شدیدی در اطراف آن می شود. این میدان بسیار قوی، ذرات باردار سرگردان دور ستاره (مثل الکترون ها) را، به دام می اندازد وبا حرکت مارپیچی ، آنها را به سمت قطب ها هدایت می کند.

ساختمان یک ستاره ی نوترونی

تراکم ذرات باردار در قطب های مغناطیسی، و برخورد شدید آنها با اتم گازهایی که ستارۀ نوترونی در حال جذب آنها از اطراف است باعث برانگیخته شدن اتم ها و در نتیجه ساطع شدن پرتوهای نوری، تشعشعات و امواج رادیویی در امتداد میدان مغناطیسی آن می شود.

اما از آنجا که محور میدان مغناطیسی پولسار بر محور چرخشی آن منطبق نیست، پرتوهای ایجاد شده مانند نور فانوس دریایی به دور ستاره می چرخند. اگر زمین در امتداد یکی از قطب های مغناطیسی پولسار باشد، نورهای مرئی به شکل روشن-خاموش وامواج رادیویی به شکل قطع و وصل های سریع وپیاپی دریافت می شوند. اخترشناسان به کمک رادیو تلسکوپ های قوی وبا اندازه گیری فرکانس های دریافت شده از این ستاره ها ، به محل دقیق و سرعت چرخش آنها پی می برند. یکی از مشهورترین پولسارها در مرکز سحابی خرچنگ قرار دارد.

سحابی خرچنگ، یک سحابی در کهکشانِ راهِ شیری است. که قطر آن بالغ بر ۱۰ سال نوری تخمین زده می‌شود. ودر فاصله ۶۵۰۰ سال نوری از زمین واقع است.

.

پیام خود را بگذارید

پارس دانش ،درراه اعتلای دانش پارس

سوالات علمی ،درخواست تدریس ،نقد و نظر خود را بفرمایید.

وارد شوید