Skip to content

بزرگترین ها در کیهان -قسمت ششم

پارس دانش:۱۱- بزرگترین ساختار اختر وش ها: 

‘گروه(GROUP) بزرگ (HUGE) اختروش های (QUASAR) عظیم (LARG)  یا به اختصار  HUGE-LGQ بزرگترین ساختار اختر وش در کیهان است و بعد از دیوار هرکول بزرگترین ساختار

مادی جهان می باشد . این ساختار در نوامبر سال ۲۰۱۲ کشف شد و شامل ۷۳ اختروش  است .این غول کیهانی در ابعادی به به طول ۴ ،عرض ۲ و ارتفاع ۱٫۲ میلیارد سال نوری در فضا گسترده شده است ودر صورت فلکی شیر قرار دارد.

 

HUGE -LGQ در صورت فلکی شیر                                                                                تصویر سه بعدی HUGE -LGQ

ا

تصویر  HUGE -LGQ

 

توضیح: اختروش: 

اختروَش یا کوِیزار یا کوازار (به انگلیسی: Quasar)، یک هستهٔ فعال به شدت نورانی و دوردست است که وابسته به یک کهکشان جوان است. آنها در ردهٔ یک کلاس از اشیا به نام هسته کهکشانی فعال قرار دارند.

اختروش‌ها پیشتر به عنوان منابع انرژی الکترومغناطیسی شامل امواج رادیویی و نور مرئی با انتقال به سرخ زیاد شناخته می‌شدند که به ستاره‌ها شبیه بودند باوجود بحث‌های مختلف بر سر موجودیت این جسم کیهانی، همگی دانشمندان به یک توافق علمی رسیدند که: یک اختروش هاله ی متراکم شده از  ماده است که یک ابرسیاهچاله را احاطه کرده‌است. از اسرار کوازار یا اختروش ها در آینده بیشتر خواهیم نوشت)

 

 اختروش     PKS 1127-145,    که در فاصله ۱۰ میلیارد سال نوری قرار گرفته است.    تصویری هنری از یک اختروش